S nami posuniete Vašu profesiu na nový level

MIPE ZVAR s.r.o.
Zváračská Škola

Sme súkromné vzdelávacie centrum v oblasti zvárania, zamerané na výuku zvárania metódou MIG/MAG (oblúkové zváranie v inertnom /aktívnom plyne ) a metódou TIG ( zváranie wolframovou elektródou v inertnom plyne ) a to formou základných kurzov ako aj úradných kurzoch v spolupráci s Výskumným ústavom zváračským.

Termíny kurzov pre rok 2019

Rozpis termínov základných a úradných kurzov: podľa dohody

Preskúšanie z legislatívy pri zváraní: každý štvrtok o 10:00 hod.

Sú určené pre absolventov základných kurzov, po uplynutí dvoch rokov od posledného preškolenia.

Základné kurzy zvárania
11. 11. 2019
02. 12. 2019
16. 12. 2019
Prípravný kurz k úradným skúškam
11. 11. 2019
02. 12. 2019
16. 12. 2019
Predĺženie platnosti úradných skúšok
15. 12. 2019
14. 11. 2019

Tlačiva na stiahnutie

Prihláška do základného kurzu
Prihláška na úradnú skúšku

UPOZORNENIE !!!
Zváračský preukaz v papierovej forme bude platný iba do 30.04.2021. Nahradí ho ID karta s fotografiou a QR kódom. Jej vydanie Vám pomôžeme zrealizovať stačí nás o to len požiadať.

Zváranie
Základné kurzy

Zváranie
Zaškolenie

Zváranie
Úradné skúšky