S nami posuniete Vašu profesiu na nový level

Úradné skúšky

Podmienkou prijatia do prípravného kurzu je platný základný kurz zvárania príslušnou metódou.

DĹŽKA TRVANIA KURZU

1 až 3 týždne (dĺžka závisí od skupiny materiálov, polohy zvárania, typ spoja, ...)

Prípravné kurzy k úradným skúškam zváračov podľa EN ISO 9606-1

Predĺženie platnosti skúšok zváračov podľa STN EN ISO 9606 - raz mesačne (termíny dohodou)